JSEM PŘIPRAVENA VÁM PORADIT, NÍŽE JE KONTAKT

Ing. Kratochvílová Pavla
Absolventka VŠCHT Pardubice obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie.
Od roku 2018 pracuji v oblasti chemie, školící činnost v oblasti chemické legislativy, prekurzory výbušnin, skladování chemických látek a směsí. Poradenství v oblasti klasifikace a označení hnojiv dle Nařízení 1009/2019 , obalového materiálu 
e-mail: pavla.kratochvilova@volny.cz
mob.: +420 604 631 632

RÁDA PORADÍM, KONATKTUJTE MĚ NA E-MAIL NÍŽE

Ing. Fričová Jitka
Absolventka VŠCHT Praha obor Ochrana životního prostředí, Analytická chemie.
Od roku 2000 poradenství v oblasti chemie a ekologie pro výrobní a obchodní sféru, poradenská činnost v oblasti chemie a ekologie, poradce pro přepravu ADR, č. 1302, poradenstvím v problematice chemických látek a směsí, detergentů, biocidů, rostlinolékařských přípravků, pyrotechniky, ale také předmětů a směsí ve zvláštním obalu. 
e-mail kontakt: msds@msds.cz

Našim klientům poskytujeme poradenské služby nejen při plnění legislativních povinností, ale také chemickou odbornost. Specializujeme se již řadu let na evropské nařízení REACH, CLP, nařízení o detergentech a nařízení o biocidech.
Na základě identifikace výrobků, které uvádí naši klienti coby výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři na trh, definujeme jejich povinnosti dle evropské, české a slovenské chemické legislativy, zpracováváme potřebné dokumenty, zejména bezpečnostní listy (MSDS), spolupracujeme s odbornými chemickými laboratořemi a vyřizujeme za klienty příslušné náležitosti na odpovídajících orgánech státní správy, například Ministerstva zdravotnictví, Evropské chemické agentuře a dalších.
 
Povědomí, zkušenosti a aktuality z chemické legislativy
se snažíme předávat i na odborných seminářích a webinářích, které pořádáme nejen pro širokou veřejnost, ale i přímo ve firmě,a to se zaměřením na její konkrétní činnost.
 
Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek a směsí

image

1.

NABÍZÍME

Sestavení a vytvoření bezpečnostního listu z receptury včetně vytvoření návrhu etikety
Oznamování do PCN včetně generování UFI kódů
Revize a aktualizace bezpečnostních listů
Překlad BL do ANJ, FR, RO, HU a další
Oznamování do PCN včetně vygenerování UFI kódu 

2.

SLUŽBY

Správa a vedení bezpečnostních listů
Bezplatná konzultace v případě měsíčního paušálu
Školení na chem.látky a směsi pro zaměstnance odborně způsobilou osobou
Online žádost o cenovou nabídku na službu bezpečnostních listů
Příprava na kontrolní orgány ČIŽP

3.

PEČLIVOST

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

4.

OCHRANA

Značení obalového materiálu dle zákona 477/2001, Novela 244/2022 Sb.